We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, door op de Akkoord knop te drukken, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Scoutinggroep
De Gold'n Zende
Nieuwleusen

Aanmelden
Het lidmaatschap van Scouting Nieuwleusen staat open voor kinderen met een leeftijd vanaf 5 jaar. Als u of uw kind belangstelling heeft voor Scouting dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Zodra uw gegevens binnen zijn zal de speltakleiding van de beoogde doelgroep contact met u opnemen. Zij zullen dan een afspraak maken wanneer uw kind kan komen kijken en meedraaien met een opkomst. Indien er sprake is van een wachtlijst zal u hiervan door de speltakleiding op de hoogte worden gebracht en wordt er gekeken vanaf wanneer uw kind zou kunnen meedraaien bij de speltak.


Inschrijven

Elk belangstellend kind mag drie keer gratis en vrijblijvend een opkomst meedraaien. Na de derde keer krijgt u een inschrijfformulier waarop u alle benodigde gegevens kunt invullen als uw kind jeugdlid wil worden. U kunt het inschrijfformulier ook hier downloaden.

Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient u, samen met de machtiging voor automatische incasso, in te leveren bij de secretaris. Zie hier voor het adres en contactgegevens.


Contributie

De contributie bedraagt €39,- per kwartaal en wordt per automatische incasso geïncasseerd. Als uw kind in de loop van een kwartaal lid wordt wordt de contributie voor dat kwartaal pro-rato berekend en geïncasseerd. Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld ter hoogte van 1 kwartaal contributie.

Voor alle vragen over de contributie of de contributie-inning kunt u contact opnemen met de penningmeester.


Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk met duidelijk aangegeven: naam van het jeugdlid, lidnummer en datum van opzegging, ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) (bij jeugdleden jonger dan 18 jaar). U kunt daartoe het formulier opzeggen lidmaatschap op deze website downloaden. U kunt ook een formulier vragen aan de leiding bij het clubgebouw. Zij hebben formulieren klaar liggen die u kunt invullen. Na ontvangst van de ondertekende opzegging wordt de opzegging verwerkt per de door u gevraagde datum.

Het lidmaatschap bij Scouting Nieuwleusen is opzegbaar per maand. Restitutie van contributie gelden is niet mogelijk.