We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, door op de Akkoord knop te drukken, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Scoutinggroep
De Gold'n Zende
Nieuwleusen

Het bestuur en leidingteam van scoutinggroep “De Gold’n Zende” uit Nieuwleusen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en de daarbij behorende voorbeeldfunctie.
Het bestuur en de leidingteams hebben gezamenlijk regels opgesteld met betrekking tot het rook- en alcoholbeleid.

Rookbeleid:

 1. In het clubgebouw en op het scoutingterrein rondom het clubgebouw geldt in principe een volledig rookverbod, m.u.v. de in punt 2 aangegeven rookplek.
 2. Roken is alleen toegestaan achter het clubgebouw, bij de achterdeur van de bar / berging met inachtneming van punt 3 en punt 4.
 3. Roken gebeurt altijd uit het zicht van de jeugdleden.
 4. Tijdens wisselingen van opkomsten is roken nergens toegestaan.

Onder roken wordt ook verstaan:
            - het zichtbaar in handen hebben van rookwaren of de verpakking daarvan
            - ook de zogenaamde ‘elektronische sigaret’ valt hieronder
Regels gelden ook tijdens activiteiten/opkomsten die zich buiten het scoutingterrein afspelen, in overleg met elkaar wordt een juiste rookplek aangewezen.
Spreek elkaar erop aan indien iemand zich vergist!

Alcoholbeleid:

 1. Sterke drank op het scoutingterrein en in het clubgebouw is niet toegestaan.
 2. Alcoholgebruik gebeurt op ‘sobere’ wijze. Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
 3. Onder de 18 jaar is het hebben of drinken van alcoholhoudende drank verboden.
 4. Tijdens opkomsten worden er geen alcoholhoudende dranken gedronken.
 5. Tijdens activiteiten/opkomsten die zich buiten het scoutingterrein afspelen is sober gebruik van alcohol toegestaan onder de volgende voorwaarden:
             - Er blijven minimaal 2 mensen “alcoholvrij”
                             * minimaal 1 met een rijbewijs en een beschikbare auto
                             * minimaal 1 die achterblijft op het kampterrein bij calamiteiten
 6. In hij bijzijn van jeugdleden wordt nooit alcohol gedronken.

 • Alle genoemde punten gelden ook voor ouders/verzorgers van jeugdleden en bezoekers
 • Het bestuur kan voor individuele activiteiten en bijeenkomsten een uitzondering laten gelden op het rook- en/of alcoholbeleid.

Met betrekking tot het alcoholbeleid willen we nog opmerken dat wij als scoutinggroep geen alcohol verkopen of ter beschikking stellen. Alles wat wordt genuttigd komt uit de privévoorraad van de leden en wordt in besloten kring genuttigd. Dit betekent dat wij niet vergunningplichtig zijn volgens de drank- en horecawet.

Voor vragen kunt u ons bereiken bij het clubgebouw of via ons contactformulier.

Het bestuur