We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, door op de Akkoord knop te drukken, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Scoutinggroep
De Gold'n Zende
Nieuwleusen

De stichting Scouting Nieuwleusen (Gold’n Zendegroep) bestaat uit een bestuur en een leidingteam. Het bestuur en het leidingteam vormen samen het complete bestuursorgaan van de stichting: de groepsraad. Besluiten worden door de groepsraad genomen. In speciale gevallen kan het bestuur zelfstandig besluiten nemen en uitvoeren, maar hiervoor moet wel altijd verantwoording worden afgelegd aan de groepsraad.

Waarom is er dan een bestuur en een leidingteam?
Bestuur en leidingteam hebben duidelijk verschillende taken. Het bestuur bepaalt de kaders waarin het leidingteam zich kan bewegen. Daarbij is het bestuur verantwoordelijk voor onder andere het gebouw (onderhoud en financiering), materialen, opleiding en scholing van de leidinggevenden. Het leidingteam is verantwoordelijk voor het directe contact met de jeugdleden en ouders en zij zorgen iedere zaterdag voor een gevarieerd programma voor de jeugdleden. Zie voor verdere uitleg de aparte pagina’s van de speltakken.

De bestuurstaken
Voorzitter:
De taak van de voorzitter is het voorzitten van de groepsraad en de bestuursvergaderingen, het coördineren van de taken die gedaan moeten worden en een meerjaren- en jaarplan opstellen. Verder onderhoudt de voorzitter het contact met de ouders over algemene zaken (beleid) die de vereniging aangaan. Het contact met de ouders omtrent de speltakken wordt door de speltakken zelf verzorgd.

Secretaris:
De secretaris zorgt voor de notulen van de vergaderingen, ingekomen post, uitgaande post en de ledenadministratie.

Penningmeester:
Deze zorgt voor alle financiën binnen de club, dat gaat van onderhoud van het gebouw tot en met inning van contributie. De speltakken hebben ieder een kas in eigen beheer, zodat ze ook de vrijheid hebben om voor hun eigen speltak en de opkomsten dingen aan te kunnen schaffen. Zij leggen hierover verantwoording af aan de penningmeester.

Praktijkbegeleider:

Deze functie is bedoeld om de kennis en ervaringen in het leidingteam op peil te houden. Dit gebeurt door het leidingteam geregeld op cursus te sturen en per persoon een programma op maat aan te bieden. Scouting Nederland heeft hiervoor een opleidingsprogramma met vele workshops en trainingen: de Scouting Academy. Hierdoor zijn de ouders verzekerd dat hun kinderen bij een gekwalificeerd leidingteam terechtkomen.

Groepsbegeleider:
Dit is voor het leidingteam de vertrouwenspersoon. Hij zorgt er ook voor dat de groepen onderling goed communiceren en dat de opkomsten op elkaar worden afgestemd. Denk hierbij aan de uitdaging die de jeugdleden moeten houden van bever tot en met explorer. Er is veel overleg met de praktijkbegeleider.

Gebouwbeheerder:
Deze is eindverantwoordelijk voor het gebouw en de materialen. Hij zorgt ervoor dat er voldoende materialen voorhanden zijn. Het gaat dan om de grotere materialen, zoals tenten, piohout, touw en dergelijke. Knutselbenodigdheden voor de speltakken wordt door de speltakleiding zelf verzorgd. Ook is hij verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van het gebouw en terrein, zowel op korte als op lange termijn. Hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld.

Algemeen bestuurslid:
Dit is een bestuursfunctie zonder uitgesproken taak. Binnen het bestuur is er voor dit bestuurslid wel een aantal taken afgesproken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het scoutingspel binnen de speltakken, zodat er voldoende scoutingactiviteiten plaatsvinden tijdens de opkomsten. Verder is hij verantwoordelijk voor veiligheid in het algemeen. Te denken valt aan veiligheidsinstructie voor de leidingteams.

De huidige samenstelling en functieverdeling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter Gerrita Westerman
Secretaris -vacant-
Penningmeester Klaas Slager
Praktijkbegeleider -vacant-
Groepsbegeleider -vacant-
Gebouwbeheerder -vacant-
Algemeen bestuurslid (groepsvereniging) Jitse Krab
Bestuurslid (beheerstichting) Jitse Krab

 

Op de pagina’s van de speltakken staan de leidingteams van de speltak genoemd.